Osnovni podaci

O Meni

Master filolog germanista, doktorand i lektor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
Višegodišnje iskustvo u prevođenju.

Odabrane vesti

Baza znanja