Osnovni podaci

O Meni

Diplomirani psiholog/ sistemski porodični psihoterapeut sa decenijskim iskustvom u radu sa osetljivim društvenim grupama - decom, porodicama i/ili pojedincima u kompleksnim životnim situacijama.
• Inicijativna, ambiciozna i odgovorna, analitična, razvijenih organizacionih sposobnosti
• Komunkativna, fleksibilna, kreativna u pristupu, kolegijalna i visoko motivisana za izvršavanje radnih zadataka, bez obzira na pritisak i ostale radne uslove

Radila skoro deset godina u socijalnoj zaštiti. U to vreme završila specijalizovanu obuku za Sistemskog porodičnog psihoterapeuta, obuku za Medijaciju, kao i brojne specijalizovane obuke usmerene na rad sa osetljivim grupama i to, na temu prepoznavanja, intervenisanja i pružanja podrške i pomoći žrtvama porodičnog nasilja, rada sa decom i adolescentima s poremećajem ponašanja, rada sa decom sa posebnim potrebama i njihovim porodicama, prepoznavanje, intervenisanje i pružanje pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i dr.
Od 2007 i dalje profesionalno radi na prevođenjui stručnih tekstova sa engleskog na srpski i srpskog na engleski

Odabrane vesti

Baza znanja