Osnovni podaci

O Meni

Master inženjer elektroenergetike.

Projektujem štampane ploče (PCB) za razne uređaje u energetici, elektronici i automatici. Projektujem u Altium designer-u. Moji projekti sadrže svu potrebnu dokumentaciju za izradu PCB-a: električna šema, PCB file, bill of materials, 3D pregled i td.

Crtam u AutoCad-u, konkretno radim 2D crtanje potrebno za projekte elektroinstalacija (električni razvod, gromobranska instalacija i ostala projektna dokumentacija)

Kvalitet je zagarantovan, a poslove završavam u dogovorenom roku!

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja