Osnovni podaci

O Meni

Master profesor engleskog i nemačkog jezika i književnosti,Univerziteta u Beogradu,prosek 9,66. Zvanje profesora sam stekao zbog 36 ESPB metodičko-pedagoško-psiholoških poena na fakultetu. 3.5 godine sam radio u osnovnoj školi sa razredima od 1-8 sa različitim programima English Plus,Project,Mesh,Messages,discover English,Happy Street(House),our Discovery Island,Family and Friends...U osnovnoj školi sam bio razredni starešina osmom,petom i šestom razredu uz plodonosnu saradnju sa učenicima i roditeljima.Profesor u školi stranih jezika na konverzacionim kursevima za nemački i engleski kao i održavanje kurseva FCE i IELTS za engleski.Moja verenica je Nemica i stoga putujem u Nemačku dva puta godišnje gde usavršavam konverzaciju i proširujem znanje o Nemačkoj kulturi. U školi stranih jezika sam održavao konverzacione kurseve za nemački A1 i A2 i i engleski B2. Trenutno predajem nemački po nivoima od A1 do B1 po programima Menschen i Schritte.Naročit utisak ostavljam na mlađu decu koja po pravilu zavole jezik. Podučavao sam decu uzrasta 4,5,6 godina i naviše, gde se stavlja akcent na pedagoški pristup detetu kao biću koje je u fazi psihofizičkog razvoja i učenja.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja