Osnovni podaci

O Meni

dipl.inz.gradj. u oblasti konstrukcije
- izrada projekta konstrukcija
- izrada raznih statickih proracuna
- izrada planova oplate i planova armature
- izrada detalja za betonske, celicne i drvene konstrukcije
- izrada predmera i predracuna radova
- izrada projekta za građevinsku dozvolu

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja