Osnovni podaci

O Meni

dipl.inz.gradj. u oblasti konstrukcije
- izrada projekta statike konstrukcija
- izrada planova oplate i planova vodjenja armature
- izrada detalja za betonske, celicne i drvene konstrukcije
- izrada predmera i predracuna radova

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja