Osnovni podaci

O Meni

Doktor elektrotehničkih nauka za oblast matematičko modelovanje sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u naučno-istraživačkom radu i primenjenom istraživanju, kao i u izradi R&D projekata baziranih na matematičkom modelovanju ili mašinskom učenju po sistemu "ključ u ruke" - od ideje do realizacije.

Iskustvo u rešavanju kompleksnih i numerički zahtevnih problema, stacionarnih / nestacionarnih, linearnih / nelinearnih, direktnih / inverznih, koji podrazumevaju upotrebu naprednih matematičkih i numeričkih metoda, parcijalnih diferencijalnih jednačina, specijalnih funkcija, izvoda i integrala. Iskustvo u matematičkom modelovanju, razvoju i implementaciji matematičkih algoritama, razvoju i korišćenju numeričkih simulacija, i 2D/3D grafičkom prikazu, analizi, obradi i interpretaciji dobijenih numeričkih rezultata. Iskustvo u simulaciji i predviđanju ponašanja kompleksnih sistema i procesa, određivanju relevantnih parametara i proceni njihovih vrednosti, analizi i obradi signala i 2D/3D slika, naprednoj analitici, prediktivnom modelovanju, obradi podataka primenom mašinskog učenja (grupisanje, klasifikacija, predviđanje i prognoza) i veštačke inteligencije i pronalaženju korisnih informacija neophodnih za odlučivanje i strateško planiranje, kao i u automatizaciji i optimizaciji.

Sposobnost uočavanja suštine kompleksne materije i kompleksnih problem. Sposobnost pronalaženja naučnih otkrića i primene novih teorijskih koncepata za rešavanje realnih problema. Ja to mogu pristup problematici i spremnost da se uloži dodatni napor kako bi se postigli izvanredni rezultati. Istančan sluh za potrebe industrije i spremnost za nove intelektualne izazove, kao i za rešavanje realnih problema koji zahtevaju inovativan, holistički i strateški pristup. Pasionirani ljubitelj nauke, istraživanja, inovacija, novih tehnologija, veštačke inteligencije i permanentnog usavršavanja. nradulovic@mathmodeling.rs

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja