Osnovni podaci

O Meni

Završila sam italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Prevođenjem sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski jezik bavim se 12 godina.
Ove godine sam postala i sudski tumač.
Imam 8 godina radnog iskustva kao prevodilac u firmi koja se bavi energetikom, gde sam se sretala sa različitim sadržajima za prevođenje iz oblasti prava, ekonomije, vodoprivrede, energetike, građevine, privrede, opšte korespodencije i dr.
Angažovana sam kao prevodilac na brojnim projektima iz različitih oblasti privrede.
Uz veliki broj prevodilačkih strana, u mom radnom iskustvu jeste i mnogo sati usmenog prevođenja, kako sa italijanskog, tako i sa engleskog jezika.
Prevodila sam mnoge sastanke, prezentacije.
Deo mog profesionalnog angažovanja uključuje pisanje saopštenja, tekstova za različite sajtove, pisanje slogana, kreiranje reklama.
Copywriting- om se bavim 4 godine, a pisanjem od kada sam naučila slova.
Uživam u kreiranju tekstova za najrazliitije sajtove, magazine, marketinške agencije. Pišem na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku.

Autor sam online magazina www.planetaradosti.rs koji uređujem i za koji pišem.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja