Osnovni podaci

O Meni

Copywriting- om se bavim tri godine, a pisanjem od kada sam naučila slova. Uživam u kreiranju tekstova za najrazliitije sajtove, magazine, marketinške agencije. Pišem na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku.
Prevođenjem sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski jezik bavim se 10 godina. Poslednjih 7 godina radim kao prevodilac u firmi koja se bavi energetikom, gde sam se sretala sa različitim sadržajima za prevođenje iz oblasti prava, ekonomije, vodoprivrede, energetike, građevine, privrede, opšte korespodencije i dr. Uz veliki broj prevodilačkih strana, u mom radnom iskustvu jeste i mnogo sati usmenog prevođenja, kako sa italijanskog, tako i sa engleskog jezika.
Autor sam online magazina www.planetaradosti.rs koji uređujem i za koji pišem. Autor sam brojnih afirmacionih tekstova i meditacija.
Deo mog profesionalnog angažovanja uključuje pisanje saopštenja, tekstova za različite sajtove, pisanje slogana, kreiranje reklama. Osmišljavam recepte i u tome posebno uživam. Jedan od njih je na linku ispod.

Moji oglasi

Video

Odabrane vesti

Baza znanja