Osnovni podaci

O Meni

Kao diplomirani mašinski inženjer radio u periodu (1993.-2001.) kao konstruktor u fabrici procesne opreme, IMK „14. oktobar“ na sledećim projektima:
- mašine za izradu baruta u „Trayal“ korporaciji – sejalica i mešalica za barut;
- elevator za peskarenje u kovačnici IMK „14.oktobar“;
- elementi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – pužna pumpa i rešetkatsti čistač;
- reparacija diskova, čekića i vratila drobilice čekićare za TE na Kosovu;
- laboratorijska drobilica;
- vitlo za istovarnu plovnu traku za Rečno brodarstvo;
- reparacija postolja trole trolejbusa;
- skela nosivosti 20 t – selo Šanac itd.

Kao IT konsultant i administrator IS sistema, „Metalpromet“ AD Kruševac radio u periodu (2001.- 2014.) na poslovima:
- održavanje i nabavku hardware-a;
- održavanje i tumačenje poruka poslovnog programa;
- održavanje lokalne računarske mreže i Internet veze;
- podešavanje i održavanje operativnih sistema na računarima sa Windows XP, Windows 7 i Ubuntu Linux;
- administracija elektronske pošte;
- održavanje Debian servera (podešavanje, čišćenje, pravljenje rezervnih kopija baze podataka);
- obrada dokumenata i tabela u MS Wordu i MS Excelu.

KORIŠĆENJE RAČUNARA
• Microsoft Office - Word, Excel, Microsoft Power Point
• Internet - e-mail, web-mail, Word Press, kreiranje jednostavnih Internet prezentacija, formiranje domena, hostovanje
• Corel Draw
• Photoshop
• AutoCAD
• CAM - CNC - VCarve Pro 6.0 (graviranje i sečenje ravnih tabli)
• Instalacija i održavanje OS Windows XP, 7, 10
• Instalacija i održavanje lokalne mreže
• Instalacija i održavanje OS Linux (Ubuntu)

Video

Odabrane vesti

Baza znanja