Osnovni podaci

O Meni

Predavac na fakultetu iz predmeta Operativni Sistemi, Uvod u programiranje i Internet programiranje.

Zaposlen u kompaniji na poziciji java developer

Tehnologije sa kojima radim:
1. java
2. C
3. C++
4. C#
5. Sql, Oracle, Mongodb
6. PHP
7. HTML, CSS, JS, Angular
8. Java EE, Java SE, Java spring
9. Android, Kotlin...

Odabrane vesti

Baza znanja