Osnovni podaci

O Meni

Nemački i srpski su mi maternji jezici.
Engleski znam odlično jer sam završila dvojezičnu školu (na nemačkom/engleskom) i prevodila za agenciju za usvajanje dece.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja