Osnovni podaci

O Meni

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, master iz oblasti automatike. Imam dvanaestogodišnje iskustvo u radu u školama (srednjim, osnovnim i školi za rad sa decom sa posebnim potrebama). Imam i položeni ispit za licencu za nastavnika Informatike i računarstva.

Držim časove:

Informatike za osnovce, srednjoškolce i studente

Matematike za osnovce i srednjoškolce

Fizike za osnovce

Programiranja (Računarstva):
Algoritme, Python, Java, C#, Visual Basic, Basic, Pascal, Fortran, C i C++

Web dizajna:
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja