Osnovni podaci

O Meni

Prevodim tekstove sa engleskog/italijanskog na srpski, i obrnuto. U stalnom sam kontaktu sa ovim jezicima, težim da budem u koraku sa aktuelnom upotrebom istih i propratim izmene u njihovoj primeni.
Takođe, bavim se lektorisanjem i korekturom tekstova na srpskom jeziku.

Cena usluga prevođenja i lekture i korekture zavisi od vrste teksta, obima i vremenskog roka za isporuku prerađenog teksta, i obračunava se na osnovu prevodilačke strane koja iznosi 1800 karaktera sa proredima.

Odabrane vesti

Baza znanja