Osnovni podaci

O Meni

*Bavimo se prevođenjem tekstova sa engleskog na srpski jezik. Cena prevodilačke stranice je 70-120 dinara (tačna cena zavisi od obimnosti i kompleksnosti teksta koji je potrebno prevesti).
*Prekucavanje i tehnička obrada teksta u Wordu - 25 dinara/stranica (sredjivanje fontova i izgleda teksta; tabele, grafikone i slike; numeracija, uređivanje naslova i podnaslova, izrada sadržaja; izrada i uređivanje literature i fusnota)
*Izrada Power Point prezentacija - 40 dinara/slajd
*Izrada tabela i tabelarnih kalkulacija u Excelu
*Izrada CV-a (na srpskom i engleskom jeziku) - 250 dinara
*Pisanje seminarskih radova iz ekonomije, prava, sociologije, informacionih tehnologija i ostalih oblasti, kao sto su:
Analiza vrednosti
Bankarstvo
Berza
Berza i berzansko poslovanje
Brend menadžment
Ekološki menadžment
Ekonomija
Ekonomija EU
Ekonomija prirodnih resursa
Ekonomika i organizacija poslovanja
Ekonomske doctrine
Ekonomski odnosi sa Srbijom i inostranstvom
Elektronsko poslovanje
Finanasije i finansijsko pravo
Finansijska revizija i kontrola
Finansijski menadžment
Finansijski menadžment nekretnina
Finansijski sistem i finansijske institucije
Finansijsko računovodstvo
Fiskalna ekonomija
Industrijski menadžment
Informacione tehnologije
Informacioni sistemi
Informatika
Istraživanje potrošača
Javna uprava
Javne finansije
Javne finansije i finansijsko pravo
Kadrovsko upravljanje
Kanali marketinga
Knjigovodstvo
Komuniciranje i pregovaranje u trgovini
Komunikacione veštine menadžera
Kontrola i revizija
Korporativne finansije
Korporativno upravljanje
Krizni menadžment
Makroekonomija
Mala i srednja preduzeća
Marketing
Marketing i mediji
Međunarodna ekonomija
Međunarodne finansije
Međunarodne finansijske institucije
Međunarodni ekonomski odnosi
Menadžment
Menadžment inovacija
Menadžment kvaliteta
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment rizika
Menadžment ukupnog kvaliteta
Metodologija upravljanja projektima
Monetarna ekonomija
Nacionalna ekonomija
Odnosi sa javnošću
Operativni menadžment
Organizacija preduzeća
Organizaciono ponašanje
Osnove menadžmenta
Osnove privredenog prava
Osnovi ekonomije
Osnovi marketinga
Ponašanje potrošača
Poslovna ekonomija
Poslovne finansije
Poslovno pravo
Pravo – obligaciono pravo
Principi marketinga
Računovodstvo
Revizija finanasijskih izveštaja
Sociologija
Strategijski menadžment
Teorija odlučivanja
Upravljanje investicijama
Upravljanje komunikacijama
Upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje rizicima
Uvod u ekonomiju


Seminarski radovi se izrađuju za Fakultete, Visoke i Više škole koji izučavaju navedene tematike.

Cena izrade seminarskog rada je 600-1000 dinara.

Radovi se dostavljaju na mejl, plaćanje se vrši uplatom na tekući račun.

Možete me kontaktirati putem mejla: despotovicmiroslav91@gmail.com

U poruci dostaviti sve neophodne detalje.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja