Osnovni podaci

O Meni

Trenutno na trećoj završnoj godini doktorskih studija iz proizvodnog mašinstva na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, bavim se programiranjem CNC mašina, konstruisanjem, izradom tehničke dokumentacije i obučavanjem studenata u SolidWorks-u, SolidCAM-u, AutoCAD-u i u konkretnom radu na raznim CNC mašinama. Radio proteklih 5 godina na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija Beograd kao nastavnik praktične nastave iz oblasti CNC tehnologija, a pre toga u privredi kao mašinski inženjer. Za potrebe škole osmislio i izvršio prepravku konvencionalnog struga u CNC strug i na osnovu toga napisao naučni rad. Takođe za potrebe škole završio izradu CNC glodalice i uradio kompletnu tehničku dokumentaciju. Sarađujem sa više privatnih proizvodnih firmi koje se bave konstruisanjem i izradom mašina, pomoćnih alata i pribora, sklopova i delova. Publikovao 22 naučna i stručna rada kategorije M23, M24, M33, M52 i M63.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja