Osnovni podaci

O Meni

Telefon: 061/63-272-17 (Viber)
Ime i prezime: Ana Vasić
Uplata: Tekući račun
Isporuka: Email

Pružam sledeće usluge:
diplomski rad 180 RSD
maturski rad 4000 RSD
seminarski rad 3000 RSD
školski sastav 1000 RSD
esej 1000 RSD
prekucavanje teksta 180 RSD
pisanje CV radne biografije 1000 RSD
transkript 3000 RSD
prezentacija 2000 RSD
konvertovanje teksta 180 RSD
lektorisanje teksta 180 RSD
tehnička obrada teksta 180 RSD
*Numeracija (od početka ili bilo koje strane)
*Uređivanje naslovne strane
*Heder i futer (zaglavlje i podnožje)
*Fusnote, reference, literatura
*Naslovi, podnaslovi
*Ubacivanje slika, formula, tabela u tekst itd.
prevod engleskog i nemačkog jezika 180 RSD

Radim navedene usluge ozbiljno i profesionalno, a čast i savest su mi na prvom mestu. Pozovite moj broj 061/63-272-17 koji je dostupan 24 sata svaki dan.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja