Osnovni podaci

O Meni

Doktorand sam na smeru Inteligentnih sistema na Univerzitetu u Beogradu u okviru multidisciplinarnih studija. Imam višegodišnje iskustvo iz predavanja i na realnim projektima. Više o meni možete pogledati na mojoj internet prezentaciji markostalma.ninja

Odabrane vesti

Baza znanja

Be right back.
500 Došlo je do greške u sistemu.