Osnovni podaci

O Meni

Stekla sam zvanje geologa 2017. godine sa fokusom na geohemiju i zaštitu životne sredine. Od 2019. sam stekla zvanje master geologa, sa fokusom na mineralogiju i kristalografiju.
Učestvovala na Konferenciji srpskog kristalografskog društva 2019. godine i Kongresu geologa 2018. godine.
Kao koautor imam dve objavljene publikacije.
Druga interesovanja su mi filozofija, psihologija i slikarstvo. Veliki sam fan apstraktne umetnosti, takođe i prodajem svoja umetnička dela po povoljnim cenama.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja