Osnovni podaci

O Meni

Diplomirani master profesor srpske knjizevnosti i jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i trenutni specijalizant na Poslovnom koledžu. Posedujem visok nivo znanja engleskog jezika.
Profesionalna i odgovorna u ispunjavanju zadataka i poštovanju rokova.
Pišem seminarske, diplomske i master radove za fakultete društvenih nauka u skladu sa pravilnicima fakulteta.
Radovi su autentični i stoprocentno prolaze verifikaciju.
Posedujem pristup Kobsonovoj i drugim akademskim bazama podataka.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja