Osnovni podaci

O Meni

Радно искуство:
* Истраживач-приправник у Институту за српски језик САНУ од јула 2022. године.
*Наставник српског језика и књижевности у Основној школи ,,Петефи бригада'' од септембра 2021. до јуна 2022. године.
* Наставник српског језика и књижевности у Економско-трговинској школи у Кули од школске 2018/19. године до септембра 2021. године.
* Наставник српског језика и књижевности у Oсновној школи ,,Петефи бригада'' у Кули у периоду од 12. септембра до 22. децембра 2017.
* Председник комисије у оквиру ванредног образовања ученика Економско-трговинске школе у Кули, од 2017. године
* Наставник српског језика и књижевности у Гимназији Јован Јовановић Змај у Новом Саду у оквиру праксе предвиђене студијским програмом на студијама Српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду, 2016.
* Индивидуални и групни приватни часови српског језика и књижевности; лектура и коректура свих врста текстова, од 2012.

Стручна усавршавања:

* Савремени приступ настави књижевности подржани ИКТ
* Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави
* Школски електронски часопис у служби креативности ученика
* Српски правопис на даљину
* Творба речи у настави српског језика
* Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења
* Самовредновања у циљу унапређења квалитета рада наставника и установе

Остале напомене:

*Начин рада: употреба технологије у настави, савремени приступи наставном проучавању књижевних дела и језика
* Награђени ученици на литерарном конкурсу Месец књиге
* Награђена ученица на конкурс за Зборник књижевног стваралаштва младих
* Током школовања прималац стипендије коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
* Активни члан фолклорног ансамбла КУД Крушчић 2000-2010.
* Кореограф фолклорне секције у Крушчићу 2018-2020.
* Члан аматерског позоришног друштва КУД Крушчић 2000-2016.
* Водитељ програма на општинској смотри рецитатора.
* Спикер на турнирима у малом фудбалу.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja