Osnovni podaci

O Meni

Studentkinja završne godine na profesorskom smeru Matematičkog fakulteta. Volim da radim sa decom i mladima i da prenosim svoje znanje kao i ljubav prema matematici.

Držala sam privatne časove za osnovnu i srednju školu od početka svojih studija matematike.
Učestvovala sam u pripremi zadataka za matematička takmičenja kao i u organizaciji i samoj realizaciji tih takmičenja.

Moja primarna kvalifikacija je moje obrazovanje na Matematičkom fakultetu. Smer koji studiram je specijalizovan za držanje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Moji oglasi

Video

Odabrane vesti

Baza znanja