Osnovni podaci

O Meni

Master inženjer građevinarstva (odsek konstrukcije)

-licenca odgovornog projektanta
-višegodišnje radno iskustvo
-rad sa programskim paketima (MS office, AutoCad, ArmCad, Tower)

Izrada projektne dokumentacije za stambene, poslovne, industrijske i druge objekte za potrebe:

-dobijanja lokacijskih uslova
-dobijanja građevinke dozvole
-izvođenja radova
-rekonstrukcije i adaptacije objekata
-legalizacije (ozakonjenja) objekata
-rušenja objekata
-dobijanja upotrebne dozvole

Vršim:

-izradu tekstualne dokumentacije projekata
-izradu predmera i predračuna radova
-izradu crteža u AutoCad-u
-izradu detalja armature u ArmCad-u
-izradu statičkih proračuna u Tower-u
-tehničku proveru projektne dokumentacije
-projektantski nadzor nad izvođenjem radova

Ukoliko gradite, legalizujete, rušite objekat slobodno me kontaktirajte stojim na raspolaganju.

Kontakt:
e-mail: mladenmladjailovanovic@gmail.com

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja