Osnovni podaci

O Meni

Podrška u izradi diplomskih i master radova, nacrta master radova, SIR-a, projekata DDR, kao i naučnih radova za publikacije (i parcijalno). Statistička obrada podataka u SPSS-u. Softverska provera plagijarizma. Oblasti: ekonomija i psihologija. Jezici: srpski, engleski, italijanski.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja