Osnovni podaci

O Meni

Master pravnik sa radnim iskustvom u oblasti administracije, HR-a i komercijale.
Radno angažovana u internacionalnoj građevinskoj kompaniji, na poslovima administracije, pregovaranja, komercijale i HR-a.
Iskustvo u pisanju ugovora, odluka, rešenja, pregovaranju sa strankama, organizovanje sastanaka i vođenje dokumentacije.

Glavne osobine: organizovanost, marljiv i uporan rad, detaljista, analitički način razmišljanja

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja