Osnovni podaci

O Meni

Prof. Batinić Aleksandra, MSc.
Independent Educational Consultant
(Nezavisni savetnik u obrazovanju)
Diplomirani filolog (engleski, francuski i japanski), Filološki fakultet u Beogradu.
Diplomirani geograf, Geografski fakultet u Beogradu.
Master studije završene u Parizu, Université Paris Diderot, Paris VII.
Živi i radi na Vračaru u Beogradu.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja