Osnovni podaci

O Meni

Mirjana Hadžić, profesorka holandskog jezika i književnosti, diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za holandski jezik, književnost i kulturu.
Poseduje višegodišnje iskustvo u držanju časova holandskog jezika kako deci, tako i odraslima. Pored držanja standardnih časova holandskog jezika, posebno bi istakla iskustvo u držanju priprema za polaganje testa u Ambasadi Kraljevine Holandije (Basisexamen inburgering) i ispita „Inburgeringsexamen”. Radila je u nekoliko škola jezika i na nekoliko vodećih online potrala za učenje jezika. Nakon toga, odlučila je da pokrene sajt casoviholandskog.rs koji okuplja tim iskusnih i motivisanih profesora holandskog jezika.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja