Osnovni podaci

O Meni

Мастер инжењер архитектуре са искуством пројектовању и изради техничке документације, 3Д модела, графичких прилога и презентација

Лиценца АП 02 - одговорни пројектант архитектуре

ОБРАЗОВАЊЕ

2008.-2015. Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу - Архитектонски пројектантски смер (основне и мастер академске студије)

2004.-2008. Прва техничка школа у Крагујевцу - Грађевински техничар високоградње

РАДНА ИСКУСТВА
2016-2019. - Пројектни биро ИМПРА, Крагујевац

- Пројектовање и припрема документације за стамбене, пословне, индустријске објекте за потребе добијања локацијских услова, грађевинске дозволе и извођење радова
- Израда пројеката адаптације и реконструкције
- Израда пројеката унутрашњег уређења станова и локала
- Израда пројектне документације за озакоњење објеката
- Вођење предмета кроз систем обједињене процедуре (ЦЕОП)
(од локацијских услова до употребне дозволе)
- Техничка провера пројектне документације
- Пројектантски надзор над извођењем радова


За све ваше пројекте кућа, стамбених и пословних зграда, преуређења станова и локала, извештаје за озакоњење објеката, стојим на располагању.

Контакт:
arhibirom26@gmail.com
www.birom26.rs

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja