Osnovni podaci

O Meni

Završio master studije na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu.

Višegodišnje iskustvo rada u muzičkoj školi i držanja privatnih časova.

Iskustvo u radu sa svim nivoima i uzrastima.

Ukoliko učenik/ca pohađa muzičku školu rad će se najviše bazirati na napredovanju u okviru već zadatog programa.

Ukoliko učenik/ca ne pohađa muzičku školu, moguć je rad prema istom planu i programu kao u muzičkoj školi (osnovno opismenjavanje, rad na sluhu, motorici prstiju...).

Otvoren za rad bilo koje druge vrste muzike ili određene pesme koja Vas zanima (i sam sviram druge žanrove).

Neke od mojih obrada strane pop muzike: https://www.youtube.com/channel/UCVOKhjAHUJD-eaMbQ7SA8CQ/videos

Časovi mogu biti i na engleskom jeziku po potrebi.

Moji oglasi

Odabrane vesti

Baza znanja