Osnovni podaci

O Meni

Obrazovanje:

Fakultet: Filozofski fakultet, Novi Sad
Pedagogija - četvrta godina
Srednja škola: Karlovačka gimnazija , Sremski Karlovci
Savremeni jezici - španski jezik

Iskustva:

-završena treća godina studija na Univerzitetu u Haenu, Španiji
(kombinacija smerova učitelj, vaspitač i socijalni edukator)
-volonterski rad u bilingvalnom engleskom-srpskom vrtiću
-volonterski rad sa osetljivim grupama
-rad sa predškolskom decom
-rad sa decom nižih razreda osnovne škole

Jezici:
-engleski i španski

Odabrane vesti

Baza znanja