Pisanje radova

Showing 1–20 of 33 results

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MASTER RADOVI

Popularni

KONTAKT: 065/326-9950 MAIL: ipmgroup95@gmail.com CENA: 200-350 din/str. Izrada radova za sve fakultete. U poruci naglasiti: – temu rada – rok izrade i – fakultet. MOGUCA IZRADA ZA JEDAN DAN!

Statisticka obrada podataka SPSS

Popularni

Psiholog i stručnjak za statistiku sa dugogodišnjim iskustvom rada u naučno-istrazivačkoj instituciji pruža usluge statističke obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata za sve vrste radova (seminarske, diplomske, master, specijalističke, doktorske i druge naučno-istrazivačke radove). Ukoliko postoji potreba za tim, radim: konsultacije u izradi nacrta istraživanja i konstrukciji instrumenata za istraživanje, kao i unos podataka. Izveštaj

Povoljno – Diplomski, Master, Seminarski…

Popularni

Master ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, specijalista strukovi ekonomista pišu za vas DIPLOMSKE, MASTER i SEMINARSKE radove za sve fakultete iz oblasti EKONOMIJE (finansije, bankarstvo, marketing, menadžment, trgovina, turizam, osiguranje…), PRAVA (međunarodno, radno, krivično pravo..) Ostale kolege izrađuju radove iz svojih oblasti: MENADŽMENTA, POLJOPRIVREDE, PEDAGOGIJE, ISTORIJE, PSIHOLOGIJE, ISTORIJE, GEOGRAFIJE, FILOZOFIJE ITD. Svi radovi su originalni

Pisanje radova-seminarski, diplomski i master

Master pravnik izrađuje maturske radove iz oblasti istorije, seminarske, diplomske i master radove za sve društveno-humanističke fakultete. Višegodišnje iskustvo u pisanju radova. Radovi su originalni i odbranjeni sa najvišim ocenama. Kontakt telefon: 065/4093117 Mejl: lazictijana37@gmail.com

VISOKA OCENA – SEMINARSKI RADOVI

Popularni

KONTAKT: 0644038895 – (viber/poziv/sms/) E-MAIL: urosseminarski@gmail.com _____________________________________________________________________________________________________________________________ Izrada seminarskih radova Izrada maturskih radova Pisanje eseja Izrada power point prezentacija Ispravke već napisanih radova i sve druge vrste usluga vezanih za word, pdf, power point i sl. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Visoka ocena – Odgovoran pristup – Petnaestogodišnje iskustvo – Profesionalna izrada – Visok kvalitet – Sve oblasti –

Pišem diplomske i master radove iz EKONOMIJE

Popularni

Pružam pomoć pri izradi seminarskih, završnih, diplomskih i master radova za studente iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i sve što ima veze sa ekonomijom. Vršim finansijske analize, poslovne analize, studije slučaja, marketing istrživanja… Dostupna mi je sva literatura. Svaki citat u radu je stavljen u fusnotu, gde je naznačeno ime autora, naziv dela,

SVE VRSTE RADOVA

SEMINARSKI, MATURSKI, DIPLOMSKI, MASTER, NAUČNI I STRUČNI RADOVI. DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA IZ OBLASTI BZNR I ZOP SA VIŠEGODIŠNJEM ISKUSTVOM U PISANJU RADOVA. PIŠEM RADOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, EKOLOGIJE, BEZBEDNOSTI I CIVILNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU, PRIRODNIH, DRUŠTVENIH I TEHNIČKIH NAUKA SEMINARSKI I MATURSKI RADOVI ZA SREDNJOŠKOLCE IZ

Seminarski i diplomski radovi, sastavi

Pišem sastave i eseje za srednju školu, kao i seminarske radove i diplomske radove za fakultet. Oblasti pisanja su: srpski jezik i književnost, istorija, sociologija,turizam i ugostiteljstvo, geografija. Sa diplomom ekonomskog fakulteta,u mogućnosti sam da izrađujem i radove iz oblasti ekonomije: makro i mikroekonomija, menadžment, istraživanje tržišta, marketing. ***Po porudžbini moguća izrada prezentacije uz napisan

MASTER RADOVI- originalni radovi

Popularni

– Uz rad dobijate besplatnu Power Point prezentaciju – Višegodišnje iskustvo -Izmene pre slanja mentoru, prema Vašim sugestijama -Eventualne ispravke od strane mentora ulaze u cenu Moguć uvid u rad pre plaćanja Kontakt: 0601607731 mail: damjanovicmici@gmail.com

Izrada radova – diplomski

Popularni

-Uz rad dobijate besplatno PowerPoint prezentaciju -Izrada završnih i diplomskih radova za studente iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija, bankarstva, osiguranja, trgovine, turizma i srodnih oblasti -Moguć uvid u rad pre konačnog plaćanja -Izmene pre slanja mentoru, prema Vašim sugestijama -Izrada radova po zahtevima i propisima fakulteta, radovi se proveravaju kroz softver za plagijarizam

SEMINARSKI RADOVI- SVI FAKULTETI

Popularni

-Pisanje radova za sve fakultete – Dugogodišnje iskustvo u pisanju seminarskih radova -Izmene pre slanja mentoru, prema Vašim sugestijama -Moguć uvid u rad pre plaćanja -Ispravke ulaze u cenu – Besplatna Power Point prezentacija -U najkraćem mogućem roku -Originalni radovi Kontakt: 0601607731 mail: damjanovicmici@gmail.com Cena zavisi od toga koja vrsta rada Vam je potrebna.

MASTER, DIPLOMSKI I SEMINARSKI RADOVI !!!

Popularni

Za Vas, TIM ljudi sa višegodišnjim iskustvom piše autentične master, diplomske, maturske ili seminarske radove! Pokrivene sve naučne oblasti (master radovi, diplomski radovi, klasični seminarski radovi, studije slučaja, eseji)! Korišćenje savremene i klasične literature! Poštovanje Vaših zahteva! U cenu izrade rada ulaze i sve eventualne korekcije rada (VREMENSKI NEOGRANIČENO)!!! U cenu rada ulazi i izrada

Seminarski/diplomski/master radovi

Popularni

Izrada seminarskih, diplomskih i master radova iz svih oblasti. – Originalna izrada – bez kopiranja – Rok izrade 1-5 dana – Višegodišnje iskustvo i profesionalna izrada – Uspešna ocena prilikom odbrane je zagarantovana ili se rad besplatno dorađuje – Primena pravilnika o tehničkom uređenju akademskih radova sa Vašeg fakulteta – Primena APA-savremenih akademskih standarda (literatura,

SEMINARSKI RADOVI ZA IT,EKONOMIJU,MENADŽMENT

Popularni

⏩ Izrada radova iz oblasti: IT,ekonomije,menadžmenta,turizma,bankarstva,organizacije,bezbednosti ⏩Iskustva studenata u galeriji ⏩Besplatna Power Point prezentacija ⏩Poštovanje pravila fakulteta ⏩Brza izrada KONTAKT: 0604141590 MAIL: filivesna011@gmail.com

DIPLOMSKI RADOVI ZA SVE FAKULTETE⏩

Popularni

⏩ Besplatna power point prezentacija ⏩ ISKUSTVA STUDENATA U GALERIJI ⏩višegodišnje iskustvo ⏩ Uvid u rad pre plaćanja ⏩ Originalni radovi ⏩ Poštovanje dogovorenih rokova ⏩ kontakt: 0604141590 ⏩ filivesna011@gmail.com

MASTER RADOVI

*višegodišnje iskustvo *korišćenje strane i domaće literatura *Moguć uvid u rad pre plaćanja *Ispravke ulaze u cenu *Besplatna Power Point prezentacija *U najkraćem mogućem roku *Originalni radovi * KONTAKT * filivesna011@gmail.com 0604141590

Izrada svih vrsta akademskih radova

Popularni

Profesionalna i originalna izrada svih vrsta radova, seminarskih, diplomskih, master, specijalističkih, naučno-istraživačkih radova i doktorskih disertacija, projektnih radova i zadataka, studija slučaja, eseja – iz oblasti društvenih nauka. Radovi se izrađuju na autentičan način, u skladu sa akademskim standardima i prilagođeni su zahtevima konkretnog predmeta i fakulteta. Pristup Kobsonu, Library Genesis i drugim akademskim bazama

Pišem radove

Popularni

Kvalitetna i stručna pomoc pri izradi Vaših seminarskih , diplomskih, master radova i drugih vrsta radova. Radim po Vašoj literaturi i sugestiji ukoliko Vam to odgovara, kao i u mojoj režiji. Pišem nacrte radova, kao i seminarske, diplomske, specijalističke, master radove, kao i doktorske disertacije. Iskustva imam u pisanju radova za Ekonomski fakultet, FON, Fakultet

IZ EKONOMIJE ZA NAJBOLJE

Popularni

Dobitnik nagrade za najbolji Diplomski rad iz Ekonomije izrađuje diplomske, master, pristupne, projektne, specijalističke i doktorske radove iz svih ekonomskih oblasti, marketinga, finansija, bankarstva, administracije i turizma po evropskim standardima na srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom, italijanskom, španskom i norveškom jeziku. Izrada elaborata, biznis planova, studija slučaja i PowerPoint prezentacija. Online konsutacije i podrška prilikom samostalne

DISERTACIJE,NAUCNI,DIPLOMSKI I MASTER RADOVI

Doktorand sa visegodisnjim iskustvom pise diplomske, master, naucne radove i pruza pomoc pri izradi doktorskih disertacija za studente iz oblasti ekonomije, prava, poljoprivrede, sociologije, političkih nauka, marketinga, geografije i sl. Pristup Kobsonu. Radim istrazivanja u programima SPSS i EVIEWS. Prilikom izrade radova koristim strucnu literaturu uz postovanja akademskih standarda za pisanje radova. Mogucnost provere originalnosti