ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Kategorija: Inženjerske usluge / Projektovanje i dokumentacija ID Oglasa: 108611
- Израда пројеката за стамбене, пословне, привредне објекте.
- Пројектна документација за потребе добијања локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе.
- Пројекти за извођење
- Пројекти изведених објеката
- Пројекти адаптације, реконструкције
- Нацрти, предмери
- Пројекти уређења пословног простора (пословни локали, угоститељски локали, трговине итд...)
- Просторни прикази (слике фасада кућа и зграда)
- Прибављање дозвола од надлежних органа електронским путем кроз систем ЦЕОП
- Извештаји за потребе озакоњења објеката
- Контрола пројектне документације

За све ваше послове, сарадњу и питања, архитектонски тим стоји на располагању.

Архитектонски биро М26
Крагујевац
arhibirom26@gmail.com
065/30-69-795

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja