Google SEO

Kategorija: Internet marketing / SEO optimizacija ID Oglasa: 126079
Google SEO (Search Engine Optimization) je tehnička oblast koja ima svoja pravila i čija primena ima jasne, merljive rezultate.

U slučaju da već imate internet prezentaciju svog "offline" posla, online prodavnicu ili samo blog, a primećujete da nema zadovoljavajućih rezultata, prepoznaćemo jasne razloge za to. I dati predlog unapređenja trenutnog stanja.

Ukoliko planirate da za vaš mali biznis napravite web sajt potrebno je da prethodno proverite potencijal takvog kanala prodaje za vaš konkretan slučaj. Nakon analize tržišta i stanja u rezultatima pretrage, steći ćete jasnu sliku o potrebama potencijalnih kupaca, konkurenciji i prilikama za vas.
Takođe ćete unapred detaljno isplanirati strukturu svog sajta od kojeg možete da očekujete da ima konkretan učinak.

Neophodno je pre svega postaviti ciljeve takvog kanala komunikacije sa potencijalnim klijentima, zatim odrediti ključne parametre za merenje uspeha i onda primeniti Google SEO standarde.

Sve što može da se uradi za unapređenje poslovanja sa Google SEO stanovišta se bazira na proceni trenutnog stanja i analize kroz profesionalne alate koji daju jasne pokazatelje.

Google SEO analiza, tzv. "audit" je rešenje i za jedan i za drugi slučaj.
Ovim dobijate jasan pregled potencijala i stanja na tržištu sa aspekta rezultata u Google pretrazi sa predlozima za rešavanje problema.

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja