SQL/PLSql - Database Design

Kategorija: Programiranje / Ostale usluge ID Oglasa: 131245
Zdravo svima, moje ime je Katarina. Duže vreme, bavim se izradom projekata i samim dizajniranjem Baza podataka (bilo po IDEFO, ili Oracle notaciji), kao i pružanjem časova iz SQL/PLSql programiranja.

Posedujem praktično znanje i iskustvo radeći na projektima kao što su Projektovanje baze podataka za predškolsku ustanovu, za video klub, Projektovanje Informacionog sistema za bolničku ustanovu...

Časovi iz Projektovanja i programiranja baza podataka podrazumevaju:
-Upoznavanje sa osnovama SQL programskog jezika, kao i osnovnom terminologijom i aspektima dizajniranja baza
-Normalizacije, Denormalizacije, Optimizacije
-Izradu ER (Entity dijagrama) - korišćenjem .Dia Software-a, ERwin Data Modeler-a
-Izradu relacione šeme podataka
-Projektovanje baze (Apex-Oracle Application Express , phpMyAdmin, SQLServer-Microsoft Visual Studio v.17)
-Izradu upita u SQL-u
-Izradu i korišćenje trigera
-Indeksiranje
-Izradu aplikacije u Apex-u (Oracle Application Express okruženju)

Časovi i konsultacije obavljaju se isključivo online (putem Skype-a, Vibera, Team Viewer-a).

Za više informacija, možete me kontaktirati putem mobilnog telefona - 0693818292, ili mejlom -kkaric61096@gmail.com.

Trajanje časa (90 min-dvočas).


*data cena odnosi se na časove

2000 RSD

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja