NEMAČKI ONLINE, Skype (magistar germanistike)

Kategorija: Privatni časovi / Strani jezici ID Oglasa: 139407
Zdravo! Ja sam profersor Ivan! :)
Po zanimanju sam profesor nemačkog jezika, magistar germanistike, veliki sam entuzijasta za nemački jezik i kulturu. U Nemačkoj sam završio osnovnu školu – nemački sam takoreći usvajao kao drugi maternji jezik. Još od studentskih dana počeo sam sa držanjem privatnih časova, tako da sam tokom godina razvio najdelotvornije metode rada i stekao uvide u najkvalitetnije udžbenike i materijale. Takođe sam izradio sopstvene materijale, koje stavljam na raspolaganje učenicima.

A evo i nekih od razloga zbog kojih treba da budem Vaš profesor:

• pre svega, volim to što radim, to je moja profesija – gajim vrlo živo zanimanje za nemački jezik i sve u vezi sa njim;
• konstantno se usavršavam i upućujem u nove materijale (udžbenici, priručnici, zbirke testova za sertifikate...)
• dugogodišnje iskustvo mi je omogućilo da razvijem individualan pristup za svakog učenika ponaosob – zainteresovanom i marljivom učeniku mogu mnogo da pružim;
• na efikasan način pripremam učenike za dobijanje sertifikata svih nivoa
(A1-C2) po standardima Goethe Instituta, Telc-a i ÖSD-a;
• iza mene stoje moji rezultati: učenici različtih profila, različitog obrazovanja i različitih potreba koji su stigli do željenog cilja;
• težim da razvijem sa učenicima opušten i prijateljski odnos, ali ne umanjujući odgovoran i ozbiljan pristup;
• delotvornost mog objašnjavanja nemačke gramatike počiva i na pravljenju analogija sa srpskom gramatikom, ili pak sa engleskom gramatikom (ukoliko učenik poseduje solidno znanje engleskog).

Telefon: 063 7216 319
E-mail: ivan.jasikovic@gmail.com

1200 RSD

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja