Tekstovi: prekucavanje, izrada i obrada

Kategorija: Pisanje radova / Diplomski ID Oglasa: 158137
*Izrada originalnih i kvalitetnih akademskih radova: Seminarski, Maturski, Diplomski, Master radovi. Zastupljene oblasti izrade su: književnost, gramatika, istorija, geografija, sociologija, psihologija, ekonomija i menadžment, pravo, umetnost, metodike. Vreme izrade radova zavisi od kompleksnosti teme, broja stranica i dostupnosti literature. Radovi se izrađuju prema pravilniku škole i fakulteta za koji je rad namenjen. Citiranje izvora i navođenje literature radi se prema standardima koji su propisani pravilnikom za izradu rada na datom fakultetu. U izradu ulazi i izrada formula, grafikona, tabela i slika koja prati dati tekst.

*Izrada Power Point prezentacija.

*Izrada originalnih tekstova na bilo koju temu za blogove, sajtove i časopise.

*Izrada CV-ja i propratnih pisama.

*Izrada reklamnih tekstova, kao i tekstova za opis proizvoda ili usluga.

*Lektura i uređivanje već postojećih tekstova.

*Prelom tekstova i priprema za štampu.

*Prekucavanje tekstova na bilo kom jeziku, sa pisanih i štampanih medija.

Gotovi tekstovi se šalju mejlom ili poštom, prema dogovoru. Tekstovi se šalju u wordu i pdf formatu. Uvid u tekst tokom izrade. Tekstovi se pišu na srpskom i engleskom jeziku.
Cena izrade teksta zavisi od broja strana, kompleksnosti posla i vremena potrebnog za izradu.

Za sve informacije javite se na mejl: minatekstusluge@gmail.com ili 0612615243

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja