DAGUS ELEKTRO

Kategorija: Inženjerske usluge / Projektovanje i dokumentacija ID Oglasa: 158859
Dagus trenutno nema status firme, ali svojim angažovanjem i radom teži ka tome.
Poslovna misjia Dagusa sažeta je u sledećem:

1) Elektronika:
• Razvoj hardvera;
• Projektovanje PCB-a;
• Izrada jednoslojnih PCB-a;
• Servis elektronskih uređaja;
• Konsalting;

2) Elektroenergetika:
• Projektovanje električnih instalacija;
• Crtanje šema u elektroenergetici
• Servis elektro uređaja;
• Konsalting

Kontakt:
Darko Kostadinović, master inž. elektroenergetike
email:
daguselektro@gmail.com
projektovanjepcb@gmail.com
Mob. +381600860451

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja