Povoljno - Diplomski, Master, Seminarski...

Kategorija: Pisanje radova / Diplomski ID Oglasa: 183429
Master ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, specijalista strukovi ekonomista pišu za vas DIPLOMSKE, MASTER i SEMINARSKE radove za sve fakultete iz oblasti EKONOMIJE (finansije, bankarstvo, marketing, menadžment, trgovina, turizam, osiguranje...), PRAVA (međunarodno, radno, krivično pravo..)

Ostale kolege izrađuju radove iz svojih oblasti: MENADŽMENTA, POLJOPRIVREDE, PEDAGOGIJE, ISTORIJE, PSIHOLOGIJE, ISTORIJE, GEOGRAFIJE, FILOZOFIJE ITD.

Svi radovi su originalni i autentični.

Stručna literatura kojom raspolažemo iz sopstvene Biblioteke, takođe pristup Biblioteci Matice Srpske prevođenje sa engleskog jezika, akademski standardi pisanja radova, pristup Kobsonovoj bazi.

Cena rada zavisi od same teme, broja strana, potrebne literature itd.

O svim detaljima za izradu rada se dogovaramo i sam rad se u potpunosti prilagođava zahtevima mentora i studenta.

Kontakt:064/987-44-68 ili mail akademci8280@gmail.com

Dogovor

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja