Strategija digitalnog marketinga

Kategorija: Internet marketing / Društvene mreže ID Oglasa: 187386
Strategija je prvi i osnovni korak za nastup na online tržištu. Strategijom se definišu vaše online
aktivnosti i pravac njihovog delovanja. Usluga obuhvata:
-Analizu tržišta, vašeg nastupa i top 3 konkurenta
-Definisanje ciljeva i ciljne grupe
-Definisanje kanala komunikacije i promocija
-Preporuke za unapređenje, primere dobre prakse i predlog plana nastupa za mesec dana
-Online konsultacije i podršku u trajanju od mesec dana

Dokument se izrađuje u PDF formatu.
E-mail: milicap1090@gmail.com

700 EUR

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja