Strategija digitalnog marketinga

Kategorija: Internet marketing / Društvene mreže ID Oglasa: 187387
Strategija je prvi i osnovni korak za nastup na online tržištu. Strategijom se definišu vaše online
aktivnosti i pravac njihovog delovanja.

Usluga obuhvata:

-Analizu tržišta, vašeg nastupa i top 3 konkurenta

-Definisanje ciljeva i ciljne grupe

-Definisanje kanala komunikacije i promocija

-Preporuke za unapređenje, primere dobre prakse i predlog plana nastupa za mesec dana

-Online konsultacije i podršku u trajanju od mesec dana

Dokument se izrađuje u PDF formatu.

E-mail: milicap1090@gmail.com

700 EUR

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja