2D tehnički crteži - izrada, pomoć i kontrola

Kategorija: Inženjerske usluge / Crteži i planovi ID Oglasa: 190905
Nudim usluge u polju 2D tehničkog crtanja. Izrada tehničke dokumentacije na osnovu modela i ostalih projektnih informacija. Pomoć pri izradi tehničke dokumentacije, kontrola, prepravke, i sve ostale vrste sličnih asistencija. Prvenstveno u oblasti mašinskih delova, sklopova i podsklopova.

Cena je po projektu, ali je podložna izmenama po dogovoru, u skladu sa obimom i kompleksnošću projekta.
Sva komunikacija vrši se online, tako da lokacija nije od značaja.

2000 RSD

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja