Privatni časovi fizike i matematike

Kategorija: Privatni časovi / Fizika ID Oglasa: 191245
PRIPREMA ZA KONTROLNE I PRIJEMNE
PRIPREMA ZA ISPITE I KOLOKVIJUME

Držim časove iz matematike i fizike za sve nivoe obrazovanja, a posebno za studente FTN-a u Novom Sadu:
1. Tehnička fizika, Fizika, Odabrana poglavlja iz fizike 1
2. Algebra
3. Analiza, Matematicka analiza 1 i 2
4. OET 1 i 2, OET
5. Matematika 1, 2 i 3
6. Matematičke metode 1 i 2
7. Mehanika 1, 2 i 3, Mehanika, Osnove mehanike
8. Kinematika i dinamika
9. Osnovi termodinamike, Termodinamika, Uvod u Termodinamiku

Spremam za kontrolne i ispite, kao i za prijemne ispite za srednju školu i prijemne za fakultet. Držim i ONLINE časove. Uspeh zagarantovan!
CENA:

1.ĐACI:
1000 RSD - 60 MIN
1500 RSD - 90 MIN
2.STUDENTI:
1300 RSD - 60 MIN
2000 RSD - 90 MIN

Nastava se održava uživo ili onlajn sa upotrebom grafičke table. Dobra komunikacija sa đacima i studentima kao i njihova želja da saznaju i nauče daje očekivane rezultate.

U prethodnim godinama radio sam sa đacima i studentima i tokom tog vremena sam usavršio svoje pedagoške i metodološke veštine kako bih svakom đaku ili studentu prišao na individualan način, što u kombinaciji sa mojim znanjem daje očekivani rezultat.

1000 RSD

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja