Pisanje i obrada radova i tekstova

Kategorija: Pisanje radova / Diplomski ID Oglasa: 206268
Pružam usluge pisanja i obrade tekstova:

* SEMINARSKI * MATURSKI * DIPLOMSKI * MASTER RADOVI
* SASTAVI * ESEJI * NACRTI RADOVA * PREZENTACIJE
*Prekucavanje tekstova na svim jezicima
*Prekucavanje tekstova na svim jezicima gde otkucani tekst treba da bude potpuno jednak originalu (Ista strana, red, margina...)
*Izrada grafikona
*Izrada tabela
*Prekucavanje matematičkih formula
*Uređivanje slika u tekstu
*Korektura tekstova
*Lektura tekstova
*Izrada PP prezentacija
*Izrada originalnih CV-ja sa slikom (Sami birate vrstu šablona i boju CV-ja.)
*Konvertovanje ćirilice u latinicu i obrnuto
*Konvertovanje word u pdf dokument i obrnuto
*PDF editor teksta

Radovi su iz različitih oblasti interesovanja i izrađuju se prema zadatoj temi i uputstvima. Literatura može biti zadata ili moja. Pri izradi se izrađuje kompletan tekst sa pratećim elementima (slika, grafikon, tabela, formula) i sređuje se prema tehničkim uputstvima škole ili fakulteta.

Za pisanje akademskih radova poslati na naznačeni mejl: oblast, temu, broj strana i ukoliko je potrebno dodate smernice i literaturu koje je naznačio profesor.
Tekstove za uređivanje, lekturu i prekucavanje poslati na naznačeni mejl iz oglasa. U mejlu naznačiti koja je usluga potrebna. Za prezentacije poslati na mejl tekst na koji se prezentacija odnosi i broj slajdova. Za izradu CV-ja poslati lične podatke, kontakt podatke, fotografiju, završenu školu (naziv škole, smer, dobijeno zvanje, godine početka i završetka školovanja), poslove gde ste radili (naziv firme, sedište, naziv radnog mesta, godine početka i završetka rada), dodatna znanja i veštine.

Usluge uključuju:
*Uvid u tekst pre slanja
*Tekstovi su bez plagijata, potpuno originalni
*Korekcija traje dok ne budete potpuno zadovoljni
*Tekst se šalje mejlom u word i pdf formatu

Informacije o terminima izrade na pisanje.prekucavanje.prevod@gmail.com i 0654296836

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja