2d i 3D animacija

2d i 3D animacija
2d i 3D animacija
2d i 3D animacija
Preview Thumbnail
2d i 3D animacija
2d i 3D animacija
2d i 3D animacija
0din

Izrada 2D i 3D animacija.

Izrada eksplejner, promo, PR i korporativnih animacija. Izrada reklamnih i prezentacionih animacija.

Animacija logoa.

Izrada 3D modela, vizuelizacija (rendering). 3D animacija i vizuelizacija u arhitekturi i arheologiji.

3D vizuelizacija i animacija proizvoda.

Obrada i montaža videa.

Kompletna produkcija.

Izrada infografika, interaktivnih infografika i ilustracija.

Ocene i komentari

Oglas još uvek nije ocenjen

Daj prvu ocenu za “2d i 3D animacija”