NEMAČKI ENGLESKI ČASOVI

Kategorija: Privatni časovi / Strani jezici ID Oglasa: 60198
Ambiciozna, dinamična osoba vedrog duha, uvek spremna da motiviše, ohrabri i podeli svoje znanje sa drugima. U potpunosti sam posvećena svom zanimanju,što podrazumeva konstantnu dostupnost i prilagodljivost svim profilima učenika . Verujem da je pokretač svega volja, koja se u ovom slučaju rađa iz ljubavi prema jeziku; ukoliko pak ta ljubav nije prisutna, uvek nađem načina da je utkam u nove učenike. Perfekcionista sam, te zahvaljujući obostranom uloženom trudu, rezultat nikada ne izostane.

Već sedam godina se intenzivno bavim držanjem privatnih časova nemačkog i engleskog, jezika. Potrebe i motivi učenika variraju, te podučavanja imaju najrazličitije forme: INDIVIDUALNA NASTAVA sa decom i odraslima, RAD U GRUPAMA, ČASOVI PUTEM SKYPE-A, PRAĆENJE AKTUELNIH ŠKOLSKIH PROGRAMA, INTENZIVNI KURSEVI PRED ODLAZAK U INOSTRANSTVO...

Izlišno je pomenuti da pristup i način rada uveliko zavise od samog učenika, no neke pojedinosti ipak važe za sve: savremeni pristup materiji kroz razna sredstva (udžbenici, novinski članci, muzika, internet, igre...);konstantna reprodukcija obrađenog gradiva uz testove, nezaobilazne konverzacije i izradu domaćih zadataka; aktivno učešće učenika.Udžbenici i programi koje časovi prate predstavljaju skup najaktuelnijih pisanih i multimedijalnih sadržaja najrazličitijih nivoa.Kako se učenik ne bi susreo sa rutinom,svi oni se naizmenično kombinuju i dopunjuju, a za to je zadužena pažljiva priprema časa.

Stojim Vam na raspolaganju za sve informacije i pitanja putem e-mail adrese: ana.diesonne@gmail.com

800 RSD

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja