Diplomski, master i drugi akademski radovi!

Kategorija: Pisanje radova / Master ID Oglasa: 85998
Kvalitetna i originalna izrada svih vrsta radova, seminarskih, diplomskih, master, specijalističkih, naučno-istraživačkih radova i doktorskih disertacija, projektnih radova i zadataka, studija slučaja, eseja - iz oblasti društvenih nauka. Radovi se izrađuju na autentičan način, u skladu sa akademskim standardima i prilagođeni su zahtevima konkretnog predmeta i fakulteta. Pristup Kobsonu, Library Genesis i drugim akademskim bazama naučnih i stručnih radova, garantuje korišćenje savremene i relevantne strane i domaće literature.Literatura se u radovima navodi prema vazećim akademskim standardima u skladu sa pravilnikom fakulteta.

Izrada nacrta istraživanja, istraživačkih projekata i radova, izrada anketa za istraživanje. Statistička analiza podataka pri izradi diplomskih, master i doktorskih radova. Analiza se vrši u SPSS programu, a pored obrade podataka, postoji mogućnost unošenja podataka u bazu.

Prevod sa engleskog ili na engleski, sve oblasti drustvenih nauka. Izrada prezentacija u PowerPointu.

Saveti oko izbora teme i predmeta za diplomske, specijalisticke i master radove, s obzirom na dostupnu literaturu i težinu izrade. Svaka vrsta pomoći i konusltacija sa nase strane stoji vam na raspolaganju. Svi radovi se izradjuju originalno, odgovorno i profesionalno.

Cena rada zavisi od obima rada, roka za izradu, kompleksnosti i predhodne istraženosti teme, dostupnosti literature, težine izrade samog rada.

Sve informacije o radu prosledite na mejl: lana.ivanov.bg@gmail.com i dobićete odgovor u najkraćem roku.

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja