Pišem diplomske i master radove iz EKONOMIJE

Kategorija: Pisanje radova / Master ID Oglasa: 98243
Pružam pomoć pri izradi seminarskih, završnih, diplomskih i master radova za studente iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i sve što ima veze sa ekonomijom. Vršim finansijske analize, poslovne analize, studije slučaja, marketing istrživanja...
Dostupna mi je sva literatura. Svaki citat u radu je stavljen u fusnotu, gde je naznačeno ime autora, naziv dela, izdavač, godina izdanja i broj strane citata.
Naznačila bih da se ne bavim trgovinom radova, već isključivo izradom originalnih radova. Garantujem diskreciju, originalnost i rokove izrade rada.
Postoji mogućnost plaćanja posle uvida u kvalitet rada, tako da možete proveriti originalnost ubacivanjem rečenica u google, te neće doći do problema kod softverske provere rada.
Kod izrade završnog, diplomskog i master rada pružam podršku do momenta prihvatanja rada od strane mentora, tj. vršim korekcije dok se rad ne odobri.

Kontakt:
Marina 065/ 2067340
mmjovanovic985@gmail.com

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja