Poslovni softver

Kategorija: Programiranje / Namenski softveri ID Oglasa: 98384
Izrađujem poslovne aplikacije po važim zahtevima. Programiranjem se bavim skoro 20 godina.

www.it-usluge.rs

Ukoliko ne možete naći , već gotov softver koji odgovara specifičnim zahtevami vašeg poslovanja ili ukoliko takav softver postoji ali je preobiman sa mnoštvom vama nepotrebnih funkcija(a samim tim I preskup) mi ćemo vam napraviti odgovarajući softver koji u potpunosti sledi poslovnu logiku vašeg preduzeća. Pravimo aplikacije iz najšireg mogućeg spektra složenosti: od najednostavnijih(registar klijenata) pa do veoma složenih I kobimnih(magacinsko poslovanje u koje je uključena upotreba ručnih terminala I mobilnih barkod printera), od jednostavnih “aplikacija” u Excel-u pa do složenih sistema projektovanih za SQL Server baze podataka.

Razvojem softvera po meri za vaše potrebe pre svega olakšavate poslovanje. Cena takvog softvera se kreće od nekoliko desetina pa do nekoliko hiljada evra. Mi vam nudimo veoma povoljne cene za razvoj takvog softvera:
a) Prihvatljiva cena programerskog sata
b) Plaćanje u više rata
c) Sva prava nad izvornim kodom
Konačna cena takvog softvera zavisi od složenosti I obima projektnog zadatka ali I od tehnologija koje su korišćene. Cena je stvar dogovora između vas I nas. S obzirom da će u takav softver biti implementirane samo one funkcije koje su vama neophodne njegova cena je višestruko niža od već gotovih rešenja koja vam se nude.

Od tehnologija koje koristimo ističemo:
a) C#/Vb.net
b) SqlServer/Sqlite
c) Ms Access , Vba. Integracija sa Excelom , Outlookom itd...
d) Windows Mobile, WindowsCE-aplikacije za ručne terminale, barkod printer
e) HTML/CSS/JavaScript
f) Wordpress

Ovde napominjemo, da po veoma povoljnim cenama možemo za vas napravite jednostavne za korišćenje aplikacije u MS Excel-u i MS Access-u koji su nepravedno veoma podcenjeni kod nas a koje mogu zadovoljiti čitav niz jednostavnih zadataka .

Neki od projekata koje smo realizovali za domaće I više strane klijente:

1. Evidencija katastra grobnih mesta (GIS) - VB.NET +SQL SERVER EXPRESS
2. Putni nalozi VB.NET+MSDE
3. Document Management VB.Net+Access. Program za upravljanje raznim tipovim dokumenata(uglavnom Office i raznih grafičkih prikaza).
4. Upravljanje proizvodnjom za više firmi(VB.NET + SqlServer)
5. Arhiviranje protivpožarnih i elektro-planova.(VB.Net+Access)
6. DBViewer – razne baze + VB.net.
7. Evidencija faktura(Access)
8. LOTTO-Program za administraciju MLM sistema(VB.Net + SqlServer).
9. Akvizicija podataka sa Dibalov-e vage. Prijem podataka sa Dibal-ove vage korišćenjem serijske kpmunikacije(Vb.Net+SqlServer )
10. Evidencija administrativnih zabrana(C#+SQL SERVER EXPRESS)
11. Evidencija osnovnih sredstava bar kodiranjem VB.NET+MSDE, reporti u PDF formatu, export podataka u doc i xls format, rad sa bar kod štampačem, fiksalnim štampačem...
12. Upravljanje bibliotekom (VB.NET,SQLServer express, bar kodiranje, sofisticirani bar kod čitača ...)
13. PdfGenerator - kreiranje pdf fajla na osnovu tabela (SqlServer, Sql Server CE, txt fajl, csv fajl) i pdf šablona.(C#)
14. Program za popis osnovnih sredstava (C#+SqlServer) uz upotrebu ručnog terminala OPTICON OPH 1004 (C) i bar kod štampača.
15. Program za magacinsko poslovanje(C# i proizvoljni SQL Server)
16. Programi za WindowsCE i Windows Mobile (C#+SqLite), programiranje barkod printera...
17. Program za upravljanje proizvodnjom(VB.NET+SqlServer )-dokumenti, razvoj,priprema,blagajna...
18. Generator koda za SqlServer i C#
19. Aplikacija za WindowsMobile uređaje-razne vrste popisa artikala u magacinu(Sql Server 2014).
20. Veliki broj projekata urađenih u MS Access-u korišćenjem VBA(veleprodaja, delovi programa za knjigovodstvo, radne dozvole...)
21. Mnogo malih programa koji ažuriraju, sređuju i manipulišu vašim podacima u raznim formatima.
22. ... i još mnogo specifičnih programa programa rađenih za specifične potrebe.


Kontakt: sqlnetprogramer@gmail.com
Sajt: www.it-usluge.rs

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja