Pravila i uslovi korišćenja Honorarci platforme

OGLAŠAVANJE

Honorarci.rs je web servis specijalizovan za pružanje usluga besplatnog oglašavanja svojim registrovanim korisnicma.

Honorarci.rs pruža i komercijalne usluge reklamiranja putem banera po cenama definisanim važećim cenovnikom dostupnim na sajtu. Honorarci.rs zadržava pravo da bez najave menja cene usluga oglašavanja u skladu sa svojom poslovnom politikom.

PRAVILA KORIŠĆENJA

Kako biste bili u mogućnosti da koristite usluge sajta, neophodna je besplatna registracija profila u Honorarci.rs bazi. Registrovani korisnik sajta može postavljati oglase ili koristiti sistem elektronskog kontakta sa drugim korisnicima sajta.

Registrovani korisnik sajta mora biti osoba starija od 16 godina.

Korisnik sajta Honorarci.rs može imati samo jedan registrovani nalog. Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta putem telefona ili e-maila u cilju realizacije oglašene usluge.

Registrovani korisnik sajta prihvata da će sadržaj njegovog oglasa i svi uneti podaci zajedno sa slikama i kontakt informacijama biti objavljeni na internet stranicama sajta Honorarci.rs te da će iste biti javno dostupne svima na internetu.

Oglasi koje postavlja registrovan korisnik moraju biti u skladu sa zakonom o oglašavanju, zakonom o autorskim i srodnim pravima. U suprotnom, oglasi će biti obrisani uz pismeno elektronsko obaveštenje korisnika.

Sajt Honorarci.rs ne posreduje u pružanju usluga među korisnicima sajta. Svaki dogovor o realizaciji između korisnika Honorarci.rs je na sopstveni rizik i sajt Honorarci.rs neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija dva ili više korisnika.

OGRANIČENJA I ZABRANE

Svaki registrovani korisnik može imati maksimalno 3 aktivna oglasa istovremeno (za korrisnike koji imaju aktiviranu promociju SUPER HONORARAC, broj aktivnih oglasa je 7).

Zabranjeno je oglašavati zakonom nedozvoljene radnje.

Zabranjeno je oglašavati se lažno, neistinito ili dovoditi u zabludu druge korisnike sajta.

Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

Zabranjeno je oglašavati alternativne nepriznate medicinske postupke, opojne droge i njihovo korišćenje.

Prilikom postavljanja oglasa i uređenja profila, korisnici sajta moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ponavljati identičan ili sličan oglas više puta (SPAM). Slični oglasi su oni oglasi koji kao predmet imaju pružanje iste usluge.

Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi pozicioniranja na prvim stranicama podkategorija. Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim, odnosno neprikladnim kategorijama.

Registrovanim korisnicima sajta Honorarci.rs omogućena je usluga besplatne komunikacije putem poruka. Sva komunikacija koja se obavlja ovim putem mora biti u skladu sa sledećim ograničenjima:

Zabranjeno je slanje poruka sa uvredljivim sadržajem drugim korisnicima.

Zabranjeno je slanje SPAM poruka, odnosno više puta ponovljenih poruka koje nisu u vezi sa uslugom koju korisnik oglašava.

Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi web servisi, portali i oglašivači.

Korisnici se pozivaju na oprez prilikom međusobne komunikacije, kako ne bi došlo do zloupotrebe ovih pravila.

OCENJIVANJE KORISNIKA

Da biste ocenili korisnika, preduslov je da sa njm razmenite privatnu poruku.

Kada korisnicu udju u komunikaciju, bice im omogućeno međusobno ocenjivanje uz jedan komentar na ocenu i odgovor.

Da biste ocenili drugog člana, neophodno je da budete registrovan korisnik najmanje 7 dana.

Nije moguće dva puta oceniti korisnika za isti oglas.

Ocenjivanje je uvek dvosmerno, korisnik može biti ocenjen i kao honorarac i kao poslodavac, zato vodite računa da svaka komunikacija sa drugim članovima protekne u manirima fer i etičkog poslovanja i komunikacije.

ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA

Podaci unešeni prilikom registracije korisnika se čuvaju u bazi podataka i koriste se za ostvarivanje, odnosno, kontrolu bezbednosti oglašavanja na Honorarci.rs.

Honorarci.rs se obavezuju da podatke registrovanih korisnika neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju povrede zakonske regulative ili u slučaju teškog kršenja uslova korišćenja sajta. Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja moguće je izricanje opomene i privremene odnosno trajne blokade naloga na sajtu Honorarci.rs.

Korisnici sajta Honorarci.rs čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo na nadoknadu štete zbog eventualnih gubitaka nastalih ovom blokadom.

ODGOVORNOST I DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ako zbog eventualnih tehničkih ili operativnih problema sajt ne bude aktivan ili dostupan određenom broju korisnika, tokom određenog vremenskog perioda, u tim slučajevima, servis Honorarci.rs nije odgovoran ni u kom pogledu za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasa.

Honorarci.rs zadržava diskreciono pravo da iz bilo kog razloga ne objavi oglas.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Honorarci.rs isključuje sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web servis Honorarci.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem zaprivatne poruke.

U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web servis Honorarci.rs nije odgovoran za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samom sajtu.

U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web servis Honorarci.rs nije odgovoran za sadržaj drugih portala, u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama postavljaju linkove koji vode ka drugim internet stranicama.

U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web servis Honorarci.rs nije odgovoran niti dužan da pregleda podatke koji su skladišteni, preneseni ili javno dostupni, a postavljeni od strane trećeg lica, odnosno, da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Honorarci.rs ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim uslugama ili proizvodima oglašenim na ovom web sajtu, te na taj način ne može biti odgovoran za eventualnu pričinjenu materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Informacije na sajtu Honorarci.rs mogu biti netačne ili sadržati štamparske greške. Sve informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštavanja druge strane.

Sva prava zadržana 2014-2024 HONORARCI D.O.O.